Skip to main content
Home » Beroepen » Digitale vaardigheden niet meer weg te denken
Competenties

Digitale vaardigheden niet meer weg te denken

Persoon typt tekst op laptop
Persoon typt tekst op laptop

In bijna elk beroep worden tegenwoordig computers gebruikt. Dat vraagt digitale vaardigheden, die echter nog te vaak ontbreken.

Geschreven door Corry Daalhof

avatar

Roel Schulting

Voorzitter stichting CA-ICT

Roel Schulting, voorzitter van de stichting CA-ICT, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor ICT-functies in Nederland en Marcel Timmer, directeur Innovatie bij Microsoft vertellen waarom digitaal vaardig zo belangrijk is. Schulting: “Er is bijna geen beroepsgroep meer die zonder computers werkt in één of andere vorm. Zelfs de boer gebruikt gps om rechte geulen te trekken op het land. In de thuiszorg gebruikt men navigatie, smartphone en een digitaal dossier en schoonmakers maken gebruik van apps om hun werk efficiënter te kunnen doen.” De beroepen lijken in principe hetzelfde als voorheen, maar gebruiken toch IT om het werk goed te doen. “Het wordt alleen maar meer, niet alleen bij beroepen, ook in het dagelijks leven. Internetbankieren, contact met de belastingdienst of gemeente, alles vraagt om digitale vaardigheden.”

Achterstand digitale vaardigheden

Schulting stelt dat scholen een slag maken om leerlingen het nut en de noodzaak van digitale vaardigheden bij te brengen. “Dat is een goede ontwikkeling voor de huidige generatie, maar oudere mensen hebben vaak een achterstand of zien zelfs het belang van digitale vaardigheden niet. “De jongeren doén het gewoon, mensen tussen
dertig en vijftig hebben er een boekje bij nodig en mensen boven de vijftig hebben vaak een weerstand tegen alles wat digitaal is. Ik vind dat onbegrijpelijk, omdat het echt overal om ons heen is. Beroepen veranderen door IT en wie daar niet in mee kan of wil, mist de boot.”

avatar

Marcel Timmer

Directeur Innovatie Microsoft

Competenties

Omdat banen door verregaande technische ontwikkelingen snel veranderen, worden er toekomst- en competentieprofielen gemaakt. “Zo’n profiel geeft zicht op hoe een functie er de komende tien jaar uit zou kunnen zien en wat iemand daar dan ongeveer aan competenties voor moet hebben. Elke baan in de toekomst heeft een forse IT component. De medewerker van de toekomst moet zeker ‘een leven lang leren’ om de snelle veranderingen bij te kunnen houden.”

Timmer stelt dat Nederland een achterstand heeft qua digitale vaardigheden ten opzichte van de ons omringende landen. “Het is belangrijk om digitale vaardigheden te
stimuleren in het onderwijs omdat zij een fundamenteel onderdeel vormen van onze samenleving. Kinderen moeten niet alleen leren hoe iets werkt, maar ook wat de mogelijkheden zijn; waarom doet een apparaat wat het doet. Ook horen ze te leren om daar veilig en in een sociale context mee bezig te zijn. Digitale vaardigheden zijn niet
langer voor ‘erbij’, maar vormen een wezenlijk onderdeel van de huidige maatschappij.”

Onvervulde vacatures

Timmer vindt dat scholen er nu geen gestructureerde aandacht aan besteden. “Het wordt overgelaten aan een docent of directeur, en is geen onderdeel van een leerlijn. Daardoor lopen we achterstand op, zelfs nu zijn er onvervulde vacatures omdat mensen de benodigde kennis niet hebben. Die achterstand wordt groter als de politiek de ernst van de situatie niet in gaat zien. Ik zou graag zien dat de politiek met een proactief beleid komt, met regelgeving en dit structureel op alle scholen aanbiedt.”

Leren programmeren

Het bedrijfsleven pakt de handschoen op met initiatieven als CodeUur waarin kinderen op basisscholen leren programmeren. “Leren programmeren vergroot de digitale vaardigheden en daar hebben de kinderen later in élk beroep profijt van. Want elk bedrijf en elk beroep heeft of krijgt met digitalisering te maken. Denk eens terug, hoe deed je je werk tien jaar geleden en hoe gaat het nu?”

Niet langer wachten

Timmer ziet het aanleren van digitale vaardigheden als een kans, maar ook als uitdaging. We kunnen ons laten inspireren door de voorsprong die andere landen zoals Engeland inmiddels hebben. Onze infrastructuur, historie en cultuur geven ons een grote kans de achterstand in te lopen, maar dan moet er wel nú iets gebeuren!”
Engeland ziet de toekomst in technisch perspectief. “Dit land heeft tijdig onderkend dat digitalisering enorm belangrijk wordt. Zij werken vanuit een visie en acteren daar op.”

Next article