Skip to main content
Home » Studiekeuze » Hoe maak je de juiste studiekeuze?
Studiekeuze

Hoe maak je de juiste studiekeuze?

Karl Diettrich
Vereniging van Universiteiten

 “Elke universiteit kiest voor een eigen aanpak, maar het doel is centraal: de student te faciliteren in het maken van de beste keuze voor zijn/haar studie.” Enkele mogelijkheden die ingezet kunnen worden om dit te bereiken: online vragenlijsten met open vragen, meeloopdagen, testtentamens of individuele- of groepsgesprekken. “Sommige universiteiten kiezen ervoor al snel na het begin van de studiecheck een eerste inschatting te maken en het traject alleen te vervolgen met de studenten waar nog twijfel over is. Andere universiteiten laten hun studenten het gehele traject doorlopen en geven daarna een advies.” Dittrich stelt dat de aanpak in de praktijk afhangt van de opleiding en het aantal aanmeldingen.

Pilots positief

De universiteit van Utrecht voerde de afgelopen jaren verschillende pilots uit met de studiecheck. “De resultaten waren zonder uitzondering positief: meer studenten kozen een studie die goed bij hen paste waardoor de motivatie enorm steeg en er was minder uitval. De studenten ervoeren het ook positief. Er kwamen reacties als ‘Ik voelde me echt welkom’ en ‘ik voelde me gezien’. Ook de docenten waren positief; er ontstond meer binding tussen docent – student en de opleiding.” Dittrich stelt dat de keuze voor een studie één van de belangrijkste beslissingen in iemands leven is. “We stellen met de studiecheck studenten in staat een goede keuze te maken en dat heeft alleen maar voordelen voor iedereen, maar vooral voor de student.”

Vroeg beginnen

Onlangs deelden de Nederlandse universiteiten hun invulling van de studiecheck met elkaar. “Ik was onder de indruk van de veelheid aan wat er allemaal al gebeurt”, stelt Dittrich. Hij roept alle aankomende studenten op zo vroeg mogelijk te beginnen met het oriënteren op een studierichting.”

Gouden tip

“Begin zo vroeg mogelijk met je oriëntatie. Meld je aan voor meeloopdagen, maak zoveel mogelijk gebruik van LOB en praat met vrienden en familie over je plannen.”

Next article