Home » Toekomst van het Onderwijs » Digitaal onderwijs maakt lesgeven levendig en leerzaam
Sponsored

Groot formaat touchscreens maken onderwijs aantrekkelijk, interactief en levendig. Het bedrijf CTOUCH is sinds 2010 een belangrijke speler in deze markt. Remmelt van der Woude (CEO en medeoprichter), Paul van Megen (educatiemanager Benelux) en Roy Fijn (trainer) vertellen over deze ontwikkeling.


Touchscreens zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Door het gebruik van smartphones en tablets raken mensen er steeds meer aangewend. Ook in het onderwijs zijn touchscreens bezig aan een snelle opmars. Rond het begin van deze eeuw werden digitale schoolborden voor klaslokalen geïntroduceerd, vertelt Van Megen.

“Aanvankelijk was dat een whiteboard in combinatie met een beamer voor beelden, die bediend werd vanaf een computer. De acceptatie in het onderwijs heeft enkele jaren geduurd. Maar met de opkomst van de smartphone stapten steeds meer scholen hierop over. Ongeveer tien jaar geleden werden de krijtborden massaal vervangen door digitale schoolborden.”

CTOUCH directie: Remmelt van der Woude, Bernard Gosselink & Francois Barlinckhoff

Steeds beter

De ontwikkeling van interactieve LCD- en later LED-techniek maakte beamers overbodig. Het beeld, geluid en de resolutie van digitale schoolborden werd steeds beter. Daarnaast nam de grootte van de borden toe en werden ze goedkoper. Tegenwoordig zijn er borden die vrijwel net zo groot zijn als het traditionele krijtbord.

CTOUCH, gevestigd in de Brainport regio Eindhoven, is actief in zowel de educatieve als de zakelijke markt in circa 20 landen in Europa. Hieronder vallen onder andere Engeland, Duitsland, Zwitserland, de Benelux en Scandinavië. Het internationale team bestaat momenteel uit zo’n 70 personen en groeit in 2020 naar meer dan 100 personen.

Onderwijs wordt aantrekkelijker, levendiger en meer visueel

Met een touchscreen kan informatie makkelijker, leuker en sneller worden aangeboden aan leerlingen. Het traditionele ‘plaatje met een praatje’ met het krijtbord was vooral eenrichtingsverkeer. Een digitaal schoolbord is veel interactiever en dynamischer. Parallel aan deze ontwikkeling worden ook schoolboeken steeds vaker digitaal uitgegeven, met daarbij vaak koppelingen naar websites.

“Het wordt veel makkelijker om bepaalde content naar voren te halen of in verschillende omgevingen te gebruiken”, aldus Van der Woude. “Dat maakt het mogelijk om onderwijs te individualiseren en maatwerk te bieden. Onderwijs richt zich steeds meer op individuele of groepen van leerlingen, om hen op hun niveau informatie aan te bieden. Dat kan heel goed binnen een digitale omgeving, want je kunt lesstof dan op meerdere niveaus aanmaken.”

De volgende stap is lesgeven met tablets. Daarmee is onderwijs mogelijk binnen een persoonlijke leeromgeving en met individuele lesplannen.

Ondersteuning en begeleiding

Deze ontwikkeling vraagt van docenten dat zij op een andere manier gaan lesgeven. CTOUCH biedt daarbij ondersteuning en begeleiding. “Leerkrachten moeten begrijpen hoe zij de nieuwe hulpmiddelen kunnen gebruiken”, stelt Roy Fijn.

“De stap om met een touchscreen te gaan werken is voor sommigen best groot, want het vraagt andere vaardigheden. Daarbij zal dus begeleiding nodig zijn. Net als bij gebruik van apps op de smartphone moet je er intuïtie voor ontwikkelen. En uiteraard speelt ook mee of je lesgeeft in het basisonderwijs of op een hogere school. Overigens is de feedback van gebruikers altijd erg belangrijk in de ontwikkeling van onze producten.”

Digitalisering van het onderwijs is volop gaande. Het biedt mogelijkheden voor betere uitleg van de context, verdieping en herhaling van de lesstof. Onderwijs wordt aantrekkelijker, levendiger en meer visueel. Bovendien sluit het beter aan bij de belevingswereld van leerlingen. De volgende stap is lesgeven met tablets. Daarmee is onderwijs mogelijk binnen een persoonlijke leeromgeving en met individuele lesplannen.

“Deze trend volgen wij nauwlettend en passen onze technologie hierop aan”, aldus Van der Woude. “Docenten, leerlingen, scholen en stichtingen staan er al wel voor open. In de toekomst kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan de slag. De inbreng van docenten is cruciaal voor de verdere ontwikkeling hiervan. Zij zullen namelijk veel meer een coach worden van leerlingen.”

Next article