Skip to main content
Home » Toekomst van het Onderwijs » Iedere leerling is uniek
Toekomst van het Onderwijs

Iedere leerling is uniek

Prof. dr. Harold Bekkering (Foto: Angeliek de Jong)

Onderwijs moet zich richten op de brede individuele ontwikkeling van leerlingen en studenten. Dat vindt prof. Harold Bekkering, hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Harold Bekkering

Prof. dr. Harold Bekkering

Hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Foto: Angeliek de Jong

“Onderwijs wordt nog te veel gegeven alsof alle leerlingen op hetzelfde niveau zitten. Met digitalisering kunnen we gaan achterhalen wat het niveau is van een individuele leerling. We moeten omarmen dat de verschillen groot zijn en ons richten op ieders eigen niveau. Want iedere leerling is uniek. Leerlingen nieuwsgierig houden en helpen ontdekken wat zij nog niet weten, dat is het onderwijs van de toekomst.”

Ik denk dat diploma’s zullen verdwijnen

“Iemands niveau kunnen we testen door simpelweg te vragen wat de leerling of student al weet. In mijn eigen lessen heeft de ene student op de middelbare school biologie gehad en de andere niet. Voor de een gaat de les daardoor te langzaam, voor de ander juist te snel. Daarom test ik voorafgaand met digitale tools de kennis bij mijn studenten. Ik geef aan wat ik in het komende college ga behandelen zodat de student zich daarop kan voorbereiden. Zo kun je lesstof op elk niveau aanbieden en de vorderingen van studenten digitaal en individueel bijhouden.”

“Nu worden alle leerlingen aan het eind van het schooljaar gelijk beoordeeld. Maar in plaats van na te gaan of een leerling voldoet aan vaste eindtermen, kunnen we beter een cijfer geven voor wat een leerling heeft geleerd. Deze methode is veel eerlijker. Een leerling kan nu immers een hoog cijfer krijgen, terwijl die niets heeft geleerd. Ik denk ook dat diploma’s zullen verdwijnen. Een diploma is gericht op een gemiddelde student die niet bestaat. Het is voor een werkgever interessanter als je als nieuwe werknemer laat zien over welke vaardigheden je beschikt en waarin je jezelf wilt ontwikkelen.

Next article