Home » Toekomst van het Onderwijs » Uitgaan van de kracht van het individu
Sponsored

“Iedere leerling verdient individuele aandacht en gepersonaliseerd onderwijs”, stelt Ruben van der Winden, rector aan het Infinity College. “Alleen als de leerling centraal staat behaalt hij of zij de beste resultaten.”

Ruben van der Winden

Ruben van der Winden

Rector Infinity College

Werkdruk

In het regulier voortgezet onderwijs geven docenten regelmatig les aan klassen met dertig leerlingen. Vanwege de werkdruk is vaak maar weinig aandacht voor het individu. Door de werkdruk liep het ziekteverzuim onder docenten vorig jaar op tot 5,6 procent.

“Leerlingen vinden later beginnen, een tussenuur en vroeger naar huis natuurlijk best leuk”, weet Van der Winden. “Maar op den duur gaat het wel ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Een leerling moet zich voortdurend aanpassen. Naar mijn mening heeft dat een negatieve invloed op de prestaties en, net zo belangrijk, op het welzijn van de leerling.”

Gepersonaliseerd onderwijs

“Ik ben ervan overtuigd dat een school de leerling centraal moet stellen en alles om de leerling heen moet organiseren. Gepersonaliseerd onderwijs noemen wij dat. Het betekent dat je uitgaat van de kwaliteiten en de behoeften van het individu.

Als je die hebt bepaald, kijk je naar het vakkenpakket, de inzet van docenten, eventuele extra hulp en vakoverstijgende activiteiten. Werken op die manier betekent dat je ook binnen de vakken moet kunnen variëren door bijvoorbeeld het ene vak op havo- en het andere vak op vwo-niveau aan te bieden.”

Rector van der Winden: “Ik ben ervan overtuigd dat een school de leerling centraal moet stellen.”

Kleine groepen

Dat vereist veel flexibiliteit van de docenten. “Zoiets kun je niet realiseren binnen het regulier onderwijs”, geeft Van der Winden toe. “Daarvoor hebben de docenten te weinig tijd en te veel taken. Gepersonaliseerd onderwijs is alleen mogelijk als je lesgeeft in kleine groepen. Bij het Infinity College hebben wij er daarom voor gekozen de groepsgrootte te beperken tot acht leerlingen.

In de praktijk zijn het er overigens doorgaans vier tot vijf. Op die manier kan de docent echt individuele aandacht geven en de lesstof aanpassen aan het niveau van de leerling. Ook is het mogelijk om bij de ene leerling wat sneller te gaan waar de andere leerling wat meer tijd nodig heeft. Het gaat echt om onderwijs op maat.”

Individuele kwaliteiten en behoeften staan centraal

Investeren in coaching

Een belangrijke rol binnen het Infinity College is weggelegd voor de coach. “Binnen het regulier onderwijs hebben docenten extra taken. Docenten met veel ervaring zijn bijvoorbeeld vaak ook actief als mentor. Dan hebben ze per week één of twee uur om een groep te begeleiden. Leerlingen begeleiden is een verantwoordelijke taak. Wij vinden dat je daar echt in moet investeren.

Daarom hebben wij per twintig leerlingen een fulltime coach. Die coach is iedere dag aanwezig. Op het moment dat de leerlingen geen les hebben en huiswerk maken, zit de coach in diezelfde ruimte. Hij of zij heeft heel intensief contact met de leerlingen en is altijd beschikbaar. Wij merken dat heel veel leerlingen daar gebruik van maken. Heeft iemand problemen, dan zal de coach helpen.

Zijn er vragen om extra begeleiding, dan zorgt de coach dat die er komt. Is er belangstelling voor extra lessen, dan neemt de coach dat op met de rector. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld een leergang robotica en een leergang debatteren georganiseerd.”

Geen overheidsbijdrage

Het gepersonaliseerd onderwijs wordt niet gefinancierd door de overheid. Infinity College moet dus zelf voor financiering zorgen. “Binnen het regulier onderwijs betaalt de overheid de school tussen de 6.000 en 8.000 euro per leerling per jaar”, weet Van der Winden.

“Hoewel onze groepen een factor drie tot vier kleiner zijn, liggen de kosten bij ons gelukkig geen factor drie tot vier hoger. Wij kunnen dankzij onze samenwerking met de Wereldschool gebruikmaken van onder meer dezelfde lesstof en hetzelfde toetsmateriaal. Daardoor kunnen wij de kosten beperken. De gemaakte kosten brengen wij in rekening bij de ouders of verzorgers van onze leerlingen.”

Rector van der Winden: “Leerlingen begeleiden is een verantwoordelijke taak. Wij vinden dat je daar echt in moet investeren.”

Investering in de toekomst

Van der Winden ziet de kosten als investering in de toekomst van de jongeren. “Natuurlijk zijn er leerlingen die voldoende presteren in het regulier onderwijs. Ik denk echter dat ‘voldoende’ zeker niet hetzelfde is als ‘goed’ en al helemaal niet als ‘optimaal’. Daarmee bedoel ik niet dat de leerling onder druk moet worden gezet om harder te leren en beter te presteren.

Dat is namelijk niet nodig als je het onderwijs aanpast op de leerling. Op het moment dat je leerlingen persoonlijk begeleidt en lesstof op maat aanbiedt, dan is leren veel leuker en dat heeft ook invloed op de prestaties. Het gebeurt heel vaak dat een leerling hier komt met een havo-advies en al na korte tijd op vwo-niveau presteert. Dat komt door die individuele aandacht.”

Leven lang leren

“Leren is een talent dat je moet ontwikkelen en waar je een leven lang plezier aan hebt”, stelt Van der Winden. “Daarom begeleiden onze docenten hun leerlingen ook om zelfstandig te leren zodat zij ook in de toekomst van dat talent gebruik kunnen maken. Tegenwoordig moet je je immers een leven lang blijven ontwikkelen.” Dat geldt ook voor de docenten van het Infinity College.

“Wij investeren in de toekomst van het onderwijs door onze docenten de mogelijkheid te bieden zichzelf te blijven ontwikkelen. Het hoeft niet alleen te gaan om opleidingen binnen hun vakgebied. Als iemand interesse heeft op andere vlakken en heel blij wordt van een cursus toneel of een studie psychologie, dan is dat ook prima. Wij zijn ervan overtuigd dat goed in je vel zitten en gelukkig zijn bijdraagt aan het werkplezier en een goede sfeer op school.”

Next article