Home » Toekomst van het Onderwijs » Bij Noordhoff versterken inhoud en technologie elkaar
Sponsored

Noordhoff is dé kennispartner van leergierig Nederland. Ongeveer twee miljoen Nederlanders maken dagelijks gebruik van leeroplossingen van Noordhoff. De content, digitale oplossingen en services van Noordhoff zijn niet meer weg te denken op basisscholen, in het voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger onderwijs en in de zorgsector.


“Leren brengt iedere dag iets nieuws. Voor iedereen die leert én iedereen die anderen helpt leren. Zo blijven we ontdekken, groeien en onszelf ontwikkelen. Als mensen en als maatschappij.” Dat zegt Jeroen Kuerble, algemeen directeur van Noordhoff.

Tablets en laptops worden een vertrouwder beeld in het onderwijs

Kees Karremans (directeur voortgezet onderwijs van Noordhoff)

Noordhoff verandert. Ooit begonnen als boekenwinkel, wat in 1968 fuseerde tot het bekende Wolters-Noordhoff. In 2008 gingen wij verder onder de naam Noordhoff en zijn nu de marktleider in lesboeken én digitaal lesmateriaal. Want het onderwijs is sinds het leesplankje ‘Aap, Noot, Mies’ drastisch veranderd, zegt Kuerble.

“Al gaan die veranderingen soms iets minder snel dan je zou denken. Voordat nieuwe ontwikkelingen een weg vinden in het onderwijs gaat daar meestal wat tijd overheen. Al signaleren we de laatste jaren dat digitalisering sterk in opmars is binnen het onderwijs. Dat biedt voor zowel leerlingen als docenten veel voordelen.”

Oude foto van klaslokaal met leerlingen
Jeroen Kuerble: “Het onderwijs is sinds het leesplankje ‘Aap, Noot, Mies’ drastisch veranderd.”

Digitaal lesmateriaal

“Het onderwijs volgt de technologische ontwikkelingen in onze samenleving”, zegt Kees Karremans, directeur voortgezet onderwijs van Noordhoff. “Dat betekent dat digitale hulpmiddelen steeds vaker in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs gebruikt worden.

Devices als tablets en laptops worden een vertrouwder beeld in klaslokalen. Noordhoff biedt een groot scala aan digitaal lesmateriaal aan. Of het nu gaat om taal, rekenen of bijvoorbeeld wiskunde, naast het vertrouwde lesboek worden leerlingen steeds meer en beter digitaal op maat bediend.

Wat wij zien is dat scholen niet van de ene op de andere dag kunnen overschakelen op digitale hulpmiddelen. Simpelweg omdat zij altijd gewend zijn geweest aan boeken. Ook speelt mee dat docenten meer vertrouwen in ICT moeten hebben. Denk hierbij aan goed werkende software en wifi op school. Zij moeten de meerwaarde zien. Processen die allemaal tijd kosten. De omschakeling gaat minder snel dan je zou denken.”

Over de horizon kijken

Kuerble: “Onze functie is om de directie en docenten te helpen om over de horizon heen te kijken. Het tempo waarmee scholen digitaliseren bepalen zij uiteindelijk zelf. Als Noordhoff kunnen we hen daarbij faciliteren. Dat is feitelijk onze rol en dat doen we op een deskundige en professionele manier.”

Maar wat betekent dat faciliteren precies? Kuerble legt uit dat Noordhoff al geruime tijd naast boeken ook digitale leermiddelen maakt. “Digitaal is natuurlijk geen tovermiddel dat overal goed voor werkt. Het klassieke lesboek blijft ook in het onderwijs van morgen noodzakelijk en onmisbaar. Maar het zal nooit echt verdwijnen.

We weten dat blended, een combinatie van print en digitaal, de beste manier is om vorm te geven aan het onderwijs. Zodat de docent zo veel mogelijk instrumenten heeft om zijn eigen lessen in te vullen en een zo groot mogelijk leerrendement bij leerlingen te halen. Wij houden daarbij heel goed in de gaten van wat wel en wat niet werkt.”

Man met laptop
Jeroen Kuerble: “We weten dat blended, een combinatie van print en digitaal, de beste manier is om vorm te geven aan het onderwijs.”

Digitalisering heel effectief

“We signaleren dat digitalisering van het onderwijs heel effectief kan zijn, omdat dit gepersonaliseerd leren mogelijk maakt”, zegt Karremans. “Het betekent dat leerlingen in hun eigen tempo zich de lesstof eigen kunnen maken. Geen kind is immers hetzelfde: leertempo, niveau, inzet, ambitie en motivatie zijn individueel bepaald.

Helpen om het onderwijs efficiënter te maken

Kees Karremans (directeur voortgezet onderwijs van Noordhoff)

Wij bieden nu ál onze grote lesmethoden in het voortgezet onderwijs aan via een platform waarmee gepersonaliseerd leren mogelijk is. Zo’n platform maakt voor de docent de ontwikkeling van een leerling inzichtelijk en laat zien wat hij nodig heeft.”

Leraar wordt coach

Je ziet steeds vaker dat leraren zich als coach opstellen, zegt Kuerble. “Digitale hulpmiddelen kunnen de leraar meer tijd en ruimte geven. Bijvoorbeeld het automatisch nakijken van opdrachten, of door toepassingen die docenten helpen om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen te volgen.

Die tijdwinst is juist nu heel belangrijk omdat de werkdruk in het onderwijs groot is. Natuurlijk vraagt dat vaak nieuwe vaardigheden van leraren. Ook daar richten wij ons op. Het gaat niet alleen om de leerling, de docent speelt ook een zeer belangrijke rol in het digitaliseringsproces.”

Jonge lerares begeleidt twee leerlingen
Jeroen Kuerble: “Je ziet steeds vaker dat leraren zich als coach opstellen.”

Docenten

“Uit ervaring weten wij inmiddels dat het gebruik van devices op scholen veel voordelen biedt”, vult Karremans aan. “Het onderwijs wordt er gedifferentieerder door en meer op maat toegesneden. Bovendien levert het tijdwinst op. De voorwaarde is wel dat er sprake is van optimaal klassenmanagement.

De inzet van devices vergt een omschakeling in de manier van lesgeven, en dus ook het opleiden en faciliteren van docenten. Digitalisering is een stap die je samen met scholen, docenten én leerlingen zet. Daarvoor heeft Noordhoff de kennis, ervaring en de specialisten in huis. Het gaat er uiteindelijk om dat wij helpen om het onderwijs efficiënter te maken. Noordhoff brengt docenten en leerlingen verder.”

Noordhoff is er óók voor de zorgprofessional

In de zorgsector stimuleert Noordhoff (toekomstige) zorgprofessionals om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te onderhouden, legt Kuerble uit. “Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat leren essentieel is om te blijven groeien, onze passie voor zorg en onderwijs, én onze verantwoordelijkheid als partner in de zorg. We bieden een doorlopende leerlijn aan van mbo en hbo naar de beginnende en vervolgens gevorderde zorgprofessional. Dit doen wij met krachtige leeroplossingen, waarbij inhoud en technologie elkaar aanvullen en versterken.”

Next article