Home » Careers in STEM » Vraag naar een andere kijk op opleiden
Sponsored

Een leven lang leren en blijven ontwikkelen is voor elke medewerker tegenwoordig belangrijk. Dat geldt zeker voor de life-science sector omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan.

Jack Pijnenburg

Patrick Pijnenburg

Directeur Faculteit Science & Technology bij Hogeschool Leiden

Patrick Pijnenburg vertelt over de plannen om een centrum voor ‘Leven Lang Ontwikkelen’ te starten op het Bio Science Park. Pijnenburg is directeur van de faculteit Science & Technology bij Hogeschool Leiden.

“We gaan ons inzetten voor dit centrum met als doel expertise toekomstbestendig te verduurzamen, carrièreperspectieven te vergroten en samen te voegen met de huidige ontwikkelingen in de bedrijven.”

Automatisering

Pijnenburg stelt dat het opleiden in lab onderwijs rigoureus moet veranderen.  “In het life-science lab onderwijs komen nu vooral 17-jarigen binnen, ze halen hun diploma en gaan het werkveld in. Maar laboratoria zijn sterk aan het veranderen.

Veel basishandelingen zijn al geautomatiseerd en de technologische mogelijkheden denderen verder. Werken met bijvoorbeeld een DNA sequenser vraagt om andere vaardigheden en dát vraagt om een andere kijk op opleiden.”

We willen adequaat in kunnen spelen op de huidige en vooral toekomstige ontwikkelingen in de sector

Win-win

Pijnenburg wil niet langer studenten met een bachelordiploma op de arbeidsmarkt afleveren als ware het diploma als een eindproduct. “Ik wil dat de studenten dat diploma als een ‘tussenproduct’ zien en als startpunt voor duurzaam leren en ontwikkelen tot ze met pensioen gaan.” Om dat te bereiken wil Hogeschool Leiden contracten aangaan met studenten én bedrijven.

“Dat is een win-win situatie; de studenten leren over de nieuwste technieken en wij leren van de bedrijven wat er nodig is in het werkveld. Ik denk daarbij aan een modulaire vorm; studenten doen basiskennis en -vaardigheden op en kunnen daarna modules volgen om die kennis en vaardigheden te vergroten.” Studenten en medewerkers van bedrijven leren samen.

Samenwerking

Onze ligging, midden in het Bio Science Park, is ideaal om met de daar gevestigde bedrijven samen te gaan opleiden. We zien namelijk een grote behoefte aan gekwalificeerd personeel. Samen met de bedrijven willen wij ervoor zorgen dat medewerkers altijd ‘up to date’ zijn qua kennis en vaardigheden.

Het optimaal samenvoegen van leren en werken is de basis voor de Human Capital agenda. Ik hoop dat ik over 25 jaar onze studenten van nu nog steeds tegenkom bij ons centrum voor leven lang leren en ontwikkelen.”

Next article