Home » Careers in STEM » De eindeloze mogelijkheden van data science en artificial intelligence
Artificial Intelligence

De eindeloze mogelijkheden van data science en artificial intelligence

Harde schijf
Harde schijf

In de afgelopen vijf jaar is de technologische vooruitgang op het gebied van data science en artificial intelligence (AI) fors toegenomen. Hoewel sommige van deze verbeteringen de krantenkoppen halen (Deepmind’s Alpha Go bijvoorbeeld), blijven de brede toepassingen ervan soms verborgen. Elke bedrijfstak, van financiën en gezondheidszorg tot onderwijs en landbouw, heeft behoefte aan datawetenschappers en AI-experts. 

Portret Lynda Hardman

Lynda Hardman

Manager Onderzoek & Strategie, Centrum Wiskunde & Informatica
Directeur Amsterdam Data Science

Aanbod en kansen 

Bijna 300 cursussen en programma’s in data science en AI worden aangeboden door de Amsterdamse kennisinstellingen.

De kwaliteit van deze onderwijsprogramma’s en het toenemende aantal getalenteerde studenten heeft een aantal grote bedrijven zoals Bosch, Databricks, Google en Qualcomm aangemoedigd om onderzoekslaboratoria in Amsterdam op te richten.

Deze bieden niet alleen kansen voor nieuwe werknemers, maar maken de regio ook aantrekkelijker voor andere bedrijven. 

In de praktijk 

Veel andere bedrijven bieden kansen in uiteenlopende sectoren als gezondheidszorg en stedelijke ontwikkeling. Als samenleving staan we momenteel voor de uitdaging van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19).

Het verzamelen en analyseren van gegevens op nationale schaal is nodig om de ontwikkeling van uitbraken op verschillende locaties in kaart te brengen, om vervolgens de behoefte aan toekomstige ziekenhuismiddelen te bepalen.

Op ziekenhuisniveau kunnen gegevens over de toestand van intensive care patiënten worden geanalyseerd om te bepalen wanneer zij ontslagen kunnen worden zonder hun eigen gezondheid in gevaar te brengen. 

Gegevens en de analyse ervan zijn uiterst belangrijk voor veel andere aspecten van de geneeskunde, waaronder medische beeldvorming voor het opsporen en zelfs voor de behandeling van kanker.

Zo hebben onderzoekers samen met Amsterdam UMC gewerkt aan AI-software die de beste handelingsplannen voor straling berekent om het risico voor omliggende organen te minimaliseren.

Ambulanceplanning kan ook dynamisch worden geoptimaliseerd door middel van algoritmen. Beschikbare ambulances worden op de optimale locaties geplaatst zodat het maximale aantal mensen bij het volgende incident het snelst opgehaald kunnen worden. 

Ontwikkelingen in het dagelijks leven 

Data science is ook nuttig voor meer verborgen aspecten van het dagelijks leven.

De Gemeente Amsterdam werkt momenteel samen met datawetenschappers om alledaagse vraagstukken zoals de inzameling van stedelijk afval te verbeteren.

Door verschillende gegevensbronnen bij elkaar te brengen, kan de afvalinzameling beter worden gepland, waardoor klachten over volle glas-, plastic- en papiercontainers worden vermeden en tegelijkertijd de inzamelkosten tot een minimum worden beperkt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van maatschappelijk nuttige toepassingen van data science en AI. Er is groeiende behoefte aan studenten en afgestudeerden op deze gebieden.

Bij Amsterdam Data Science verbinden we wetenschap, industrie en samenleving op het gebied van Data Science en AI in de regio Amsterdam.

Onze doelen zijn om de constante maatschappelijke behoefte aan innovatie op deze gebieden onder de aandacht te brengen en mensen te helpen deze ontwikkelingen te begrijpen. 

Next article