Skip to main content
Home » Toekomst van het Onderwijs » Internationale ervaring is belangrijke bagage
Toekomst van het Onderwijs

Internationale ervaring is belangrijke bagage

Als je een van de 14 universiteiten in Nederland bezoekt, is er dikke kans dat je de studenten Nederlands, Engels, Spaans of Duits met elkaar hoort spreken. Studenten van over de hele wereld hebben onze universiteiten gevonden. Hierdoor maken Nederlandse studenten tijdens hun studie internationale vriendschappen, ervaren ze hoe hun medestudenten uit andere landen denken en leren ze nieuwe talen.

Pieter Duisenberg

Pieter Duisenberg

Voorzitter VSNU

Deze internationale ervaring is belangrijke bagage, óók voor Nederlandse studenten. Want waar deze studenten later ook gaan werken – of het nu is als arts in een ziekenhuis, bij een logistiek bedrijf, of als zzp’er – internationale ervaring is noodzakelijk. Het is een voorwaarde om je patiënten, collega’s en klanten te begrijpen en om samen te werken in een globaliserende wereld.

Bovendien spelen veel maatschappelijke problemen die toekomstige knappe koppen zullen helpen oplossen, internationaal. We willen ook voor komende generaties droge voeten, een veilig land en voldoende voedsel. Deze internationale vraagstukken vragen om een internationale oriëntatie. Mede dankzij internationalisering behoort Nederland  tot de wereldtop als het gaat om bijvoorbeeld watermanagement, quantumcomputers, landbouwwetenschappen en ethiek. Net als in het voetbal willen we voor deze sectoren het beste internationale talent binnenhalen, zowel studenten als wetenschappers.

Extra inspanning universiteiten

Onze universiteiten nemen verschillende maatregelen om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Zo zorgen universiteiten dat docenten de Engelse taal goed beheersen en zijn er extra programma’s voor Nederlandse taalvaardigheid. Ook aan voldoende studentenkamers wordt, samen met de gemeenten en huisvesters, hard gewerkt. Overigens is huisvesting een probleem dat verder strekt dan internationalisering: in een stad als Utrecht is slechts 6,8% van alle studenten in het hoger onderwijs internationaal (bron: ABF Research 2018) en in veel grote steden is het voor bijna iedereen moeilijk om een huis te vinden.

Via het Erasmus+ programma van de EU krijgen jaarlijks duizenden Nederlandse studenten de kans om ervaring op te doen in het buitenland en komen ook studenten naar Nederland.

Nederlandse taal

Er is de laatste tijd veel discussie over het gebruik van Engels op de universiteit. De feiten op een rijtje: van alle bacheloropleidingen aan onze universiteiten wordt zo’n 75% in het Nederlands gegeven. Er is dus volop gelegenheid voor studenten die een Nederlandstalige universitaire opleiding willen volgen. In de master (het afsluitende deel van een universitaire opleiding) is 75% in het Engels. In deze opleidingen wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van de Engelse taalvaardigheid.

Goed voor de schatkist

Internationalisering is belangrijk voor de kwaliteit van het hoger onderwijs en voor de vorming van Nederlandse studenten. Maar er is meer goed nieuws: internationale studenten leveren de schatkist geld op. Het CPB becijferde dat een buitenlandse student die in Nederland komt studeren, per saldo meer oplevert op voor de Nederlandse economie dan zij kost. Ook als deze daarna elders een baan zoekt. Een buitenlandse student uit een Europees land levert Nederland 5 tot 17 duizend euro op, een student buiten Europa zelfs 69 tot 94 duizend euro (bron CPB 2019).

Internationalisering heeft ons veel gebracht in de afgelopen jaren, maar dat wil niet zeggen dat het altijd probleemloos verloopt. Samen met studenten, medewerkers, gemeenten en andere onderwijsinstellingen werken we hard om internationalisering in goede banen te leiden zodat studenten van vandaag nog beter zijn toegerust op de uitdagingen van de samenleving van morgen.

Op 5 december verscheen een rapport van de Inspectie, waaruit blijkt dat internationalisering niet ten koste gaat van de toegankelijkheid van de universiteit voor Nederlandse studenten.

Next article