Home » Toekomst van het Onderwijs » Onze campagnepartners
Toekomst van het Onderwijs

Onze campagnepartners

met dank aan
met dank aan

Onze campagne ‘Toekomst van het Onderwijs’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze partners. Lees hier meer over hun evenementen en/of activiteiten.


Scalda

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat doen we vanuit dertien kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Zuidwest-Nederland, MBO DANS GOES en Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

Lees meer over de missie en visie van Scalda.


Docentendag (NVLM & ProDemos)

Ook in 2020 organiseren de NVLM en ProDemos samen de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer. De editie van 2020 vindt plaats op vrijdag 14 februari bij de Grote Kerk en ProDemos in Den Haag. Op de donderdag ervoor is er het avondprogramma in de gotische zaal van Paleis Kneuterdijk. De inschrijving voor de Docentendag en – avond 2020 start op maandag 2 december 2019.


Velon Congres 2020

Op 16 en 17 maart 2020 komen ruim 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Leeuwarden. Het thema Grensverleggend leraren opleiden staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Dialoog, Doen of Luisteren.

Het congres wordt georganiseerd door NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen.


Jaarcongres Vereniging Hogescholen 2019

Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen en heeft de ambitie om dat te blijven. Studenten en professionals worden in de toekomst niet meer opgeleid voor een beroep, maar voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Is het hbo klaar voor morgen, voor die toekomst? Die vraag staat op het 15e jaarcongres van het hbo centraal.


Studie Experience

Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs staan er nog niet bij stil, maar er komt een moment dat je een studie- of beroepskeuze moeten gaan maken. Op tijd starten met oriënteren en informatie inwinnen is belangrijk om verkeerde keuzes te voorkomen. Om die reden wordt Studie Experience georganiseerd. Studie Experience is een gratis, regionale studiebeurs voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ook is er genoeg te doen voor mbo-schoolverlaters die graag door willen studeren. Meer info.


Next article