Skip to main content
Home » Toekomst van het Onderwijs » Praktijkgericht onderzoek is een win-winsituatie
Toekomst van het Onderwijs

Praktijkgericht onderzoek is een win-winsituatie

Maurice Limmen is voorzitter van de Vereniging Hogescholen, hij vertelt over de ontwikkelingen binnen het hbo en de rol van hogescholen bij een Leven Lang Ontwikkelen.

Maurice Limmen

Maurice Limmen

Voorzitter Vereniging Hogescholen

“Mensen hebben tegenwoordig meer behoefte aan flexibeler onderwijs; de manier van leren, het doel, en op welk moment zij een opleiding kunnen volgen. Die behoeftes zijn essentieel bij een Leven Lang Ontwikkelen en de hogescholen houden daar dan ook zo veel mogelijk rekening mee. Het gaat niet altijd om iemand die een ‘diploma’ wil halen, het zijn ook het mensen die bepaalde vaardigheden missen voor hun huidige of toekomstige baan en zoeken naar bij- of omscholing. De hogescholen houden de drempel daarom zo laag mogelijk met online leren, deeltijdstudies en betaalbaarheid.

Hogescholen houden de drempel zo laag mogelijk

Hogescholen doen samen met het MKB praktijkgericht onderzoek; hoe is de praktijk nu en welke veranderingen zullen er gaan plaatsvinden? Een dergelijk onderzoek is voor alle partijen belangrijk. Hierdoor blijven docenten op de hoogte, leren studenten de benodigde vaardigheden en gaat het MKB – dat zelf ook voor grote transities staat- mee in ontwikkelingen. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek zijn de innovaties in de zorg (het gebruik van robots zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen) of in de agrarische sector waar drones gewassen monitoren. De verpleegkundigen en agrariërs van de toekomst moeten daarmee leren omgaan.

Hogescholen zijn de spiegel van hoe beroepen veranderen. In elk beroep is steeds meer ICT-kennis vereist. Een accountant heeft nu veel meer digitale vaardigheden nodig dan pakweg tien jaar geleden. Ook virtual reality speelt in verschillende beroepsgroepen een steeds grotere rol. Docenten in opleiding kunnen bijvoorbeeld door middel van virtual reality voor een klas met leerlingen staan.

De manier van leren is ook erg veranderd. De ‘oude’ manier van een docent voor de klas is vaak niet meer van toepassing. Tegenwoordig werken studenten veel meer samen in groepen. De docent heeft een meer coachende rol en de studenten leren zelfredzaamheid en onderzoeksvaardigheden.”

Next article