Skip to main content
Home » Toekomst van het Onderwijs » Zelf bepalen wat en wanneer je wil doorleren
Toekomst van het Onderwijs

Zelf bepalen wat en wanneer je wil doorleren

De MBO Raad wil dat iedereen na het behalen van een beroepsdiploma kan blijven investeren in ‘een leven lang leren en ontwikkelen’. Voorzitter Ton Heerts, legt dit uit.

Ton Heerts

Ton Heerts

Voorzitter MBO Raad

“Jonge mensen met een diploma of een praktijkverklaring staan aan het begin van hun loopbaan. Maar hun ontwikkeling houdt dan niet op. Door veranderingen op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen zoals digitalisering moet iedereen zich continu blijven ontwikkelen. Als MBO Raad hebben wij voor ogen dat jongeren na hun opleiding leerrechten krijgen, met een financieel potje. Op het moment dat je wil om- of bijscholen, kun je zien wat je leerrecht nog is. Met leerrechten bepaal je zelf wat en wanneer je nog moet bijleren of welk diploma je nog wilt behalen.”

Je ontwikkeling stopt niet na je opleiding

Samenwerken “Dit plan is al in ontwikkeling. Het is de bedoeling van het UWV om vanaf 2021 meer te gaan werken met vouchers die mensen kunnen inwisselen om een deelopleiding te gaan volgen. Het beroepsonderwijs moet hiervoor wel meer vraaggericht gaan werken en inspringen op de wensen en behoeften van werkenden. Bovendien zal het beroepsonderwijs daarvoor meer gaan samenwerken met scholingsfondsen en ook met werkgevers. Die kunnen aangeven welke opleidingen of delen daarvan huidige en toekomstige werknemers het beste kunnen gaan volgen.

Zo is er momenteel veel behoefte aan gekwalificeerde mensen voor de uitvoering van de energietransitie. Mensen kunnen hun leerrecht straks besteden bij centra voor beroepsonderwijs of door het opdoen van vaardigheden in de praktijk, om een certificaat of diploma te behalen. Dit proces is voor zowel herstarters als doorstarters en gaat het hele werkzame leven door.”

Next article